Импресум

Хан+Колб Инструменти ЕООД
Околовръстен път 255
1766 София

Тел: +359 2 417 2375
Фак: +359 2 417 8905

Управител
Богдан Хаджиянчев

Данъчен номер
BG 175251341