Кодекс за съответствие

Кодекс за съответствие

Кодексът за съответствие е от голямо значение и трябва да гарантира, че всички решения се вземат в съответствие със законите, вътрешните правила и ценностите.

В Кодекса за съответствие сме описали нашите основни принципи на действие и поведение. Той е достъпен за нашите служители, клиенти, доставчици и други бизнес партньори на нашата интернет страница.

Взаимното доверие е важно за нас, ето защо ние отстояваме принципите на откритост и честност. Приемаме, че поведението трябва да е в съответствие с нормативните актове и се придържаме към националното и международно законодателство, разпоредбите и вътрешните указания. В основата на нашето сътрудничество стоят любезността, толерантността и отзивчивостта.

Етичното поведение допринася значително за успеха на компанията. С този Кодекс за съответствие се ангажираме да се отнасяме почтено не само помежду си, но и към нашите клиенти, доставчици и други бизнес партньори.

Изтегляне в PDF формат:

Кодекс за съответствие  Кодекс за съответствие

 

Гореща линия за подаване на сигнали „SpeakUp“

Проучванията показват, че най-често сигнали от трети страни са в основата на разкриване на престъпления с „бели якички“. Това беше причината да се създаде система, с която можем да получаваме сигнали за сериозни нарушения по отношение на спазването на съответствието. Използваме интернет базираната система BKMS (Business Keeper Monitoring System).

Ако искате да ни изпратите сигнал чрез тази система, можете да го направите от свое име или анонимно. Тъй като търсим открита комуникация, бихме искали да Ви насърчим при подаването на сигнал да посочите името си. Във всички случаи Вашата информация ще бъде третирана строго поверително и законните интереси на всички заинтересовани страни ще бъдат взети предвид.

Моля, регистрирайте своя пощенска кутия в системата BKMS, чрез която да се свържем с Вас. Това е важно, ако възникнат допълнителни въпроси или ако искате да добавите допълнителна информация към сигнала си на по-късен етап. Ако желаете, комуникацията чрез пощенската кутия също може да бъде анонимна.

Системата се използва единствено за насочване на вниманието към евентуални престъпления с „бели якички“ или към определени сериозни нарушения на съответствието в групата HAHN + KOLB. Злоупотребата с други цели може да бъде престъпление.

SpeakUp

Можете да изпратите сигнала си тук:

 https://www.bkms-system.net/wuerth   https://www.bkms-system.net/wuerth

Благодарим Ви за подкрепата!