НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА ВАС

Hahn + Kolb

HAHN+KOLB действа като комплексен център за обслужване като предлага най-различни услуги. Това включва огромен брой предложения за продукти и инструменти, така също и нашите услуги по изготвяне на поръчки и извършване на доставка.

HAHN+KOLB работи на ориентирана към клиента и услугите база за удовлетворяване на вашите нужди. Например, ние предлагаме услуги, свързани със заточване и повторно калибриране, за да осигурим постоянна готовност на вашите инструменти.